Carola Holm-Palonen

Chef för utbildningstjänster

Grundläggande utbildning

carola.holm-palonen@larsmo.fi

06 785 7235