Toimenpideilmoitus

Pienempien rakennelmiin ja rakennustoimenpiteisiin riittää ilmoitus rakennustarkastajalle vähintään 14 päivää ennen töiden aloittamista.

Toimenpideilmoitukseen liitettätävät asiakirjat:

1. Hakemuslomake 1 kpl.
2. Selvitys rakennuspaikan omistus- jahallintaoikeudesta 1 kpl.
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4. Asemapiirros 2 kpl.
5. Luonnos, valokuva tai vastaava hankeselostus 2 kpl.

Lomake

Hakemuslomake

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Linda Myrevik-Nynäs

Taloussihteeri

Kiinteistö Oy Larsmo bostäder, Kuntakonserni, Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

044 49 35 441

06 785 7205