Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joihin kuntalainen voi hakea muutosta kuntalain nojalla, tulevat yleisesti nähtäväksi, kun viranhaltijapäätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). Muut viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavan viikon maanantaina.

Nähtävänä olevat viranhaltijapäätökset

KUULUTUS 

Hallintojohtaja on 9.1.2023 päätöksellään 2/2023 palkannut Tommy Forsmanin IKT-päällikön tehtävään.  

Luodossa 10. tammikuuta 2023