Tjänsteinnehavarbeslut

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats i det allmänna datanätet (140 § i kommunallagen). Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

Tjänsteinnehavarbeslut till påseende

KUNGÖRELSE 

Förvaltningschefen har den 9 januari 2023 med beslut 2/2023 valt Tommy Forsman till befattningen som IKT-chef. 

Larsmo, den 10 januari 2023