Job vacancies

Daghemsföreståndare

Vi söker 2 administrativa Daghemsföreståndare för att handha det övergripande förmanskap för…

Job vacancies

Elevassistent

Till Larsmo kommun, sektorn för utbildningstjänster söker vi en elevassistent till Risö…

Job vacancies

Lärarvikarier

Vi söker Dig som under läsåret 2023-2024 vill arbeta om vikarie och…