Annette Kortell-Svenfors

Personnel Director

Muncipal office

annette.kortell-svenfors@larsmo.fi

06 785 7212