Maria Palm

Talousjohtaja

Kunnankanslia, Talousahallinto

maria.palm@larsmo.fi

044 78 77 201