Viestintä

två herrar pratar med varandra utomhus

Viestinnän tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, päätöksistä ja suunnitelmista sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Viestintä tukee Luodon kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Ulkoinen viestintä

Kunta tuottaa sekä ulkoista että sisäistä tietoa. Ulkoisen viestinnän kohteena ovat kuntalaiset ja kunnan palveluja tarvitsevat, yritykset, järjestöt, matkailijat, media ja muut yhteistyökumppanit. Sisäisen viestinnän kohteena ovat kunnan henkilöstö ja valtuutetut.

Markkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on

 • Hyvän imagon ja myönsteisten mielikuvien ylläpitäminen
 • Jakaa myönteisiä kertomuksia jotka inspiroivat
 • Luoda helposti saatavilla olevaa tietoa kaikille

Viestintäkanavamme ovat:

 • verkkosivut
 • sosiaalinen media (facebook, instagram)
 • kuntalehti
 • kunnantalon ilmoitustaulu
 • markkinointi- ja vietintämateriaalit
 • esitteet ja julkaisut
 • tiedotustilaisuudet
 • lehdistötiedotteet

Sisäinen viestintä

Luodon kunnan henkilöstön sisäisenä viestintäkanavana toimii kunnan intraverkko. Valtuutettujen tiedotuskanavana käytämme kokousasiakirjahallintaohjelmaa.