Uutiset

Täältä voit lukea kaikki julkaistut uutiset

  • Ympäristöministeriö selvittää Itämerelle suunniteltujen merituulivoimahankkeiden nykytilaa ja mahdollisia kehityskulkuja Suomen merialueilla. Selvityksen yhtenä…
  • Kunnanhallitus on 13.11.2023 tehnyt päätöksen rakennuskiellosta seuraavilla alueilla: Rakennuskielto – YleiskaavaRakennuskielto –…
  • Lilla Furuholmenin osan asemakaavaluonnos ja Kvarnbacken osan asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 7.6.-7.8.2023…
  • Kunnanvaltuusto on 28.3.2022 § 20 hyväksynyt Luodon rantayleiskaavan tulevan muutoksen periaatteet. Rantayleiskaavamuutosta…
  • Bosundin teollisuusalueen sekä Kvarnbackenin asemakaavan muutoksen suunnittelutyö on käynnistynyt.OAS ja kaavaluonnos asetetaan…
  • Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.3.2023 seuraavat kaavat: – § 15, Vikarholmenin asemakaava – §…
  • Tervetuloa 25.2.2023 klo 12-15 järjestettäville talvikarnevaaleille! Tapahtuma on ilmainen. Ohjelmaa klo 12-15…
  • Luodon kunnan kaavoituskatsaus pidetään yleisesti nähtävillä 15.2.-23.3.2023 välisenä aikana. Mahdolliset huomautukset tulee…
  • Haluatko kesätyötä Luodosta? Luodon kunnalla on tarjoilla työtä kesäkaudeksi 2023. Lisätietoa ja…