Osallistu ja vaikuta

Glada människor pratar

Eri tapoja vaikuttaa päätöksentekoon Luodossa

Voit osallistua ja vaikutta kotikuntasi kehitykseen monella eri tavalla.

Voit

  • äänestää kuntavaaleissa
  • seurata päätöksentekoa julkaistujen esityslistojen ja pöytäkirjojen kautta
  • antaa palautetta ja tehdä aloitteita
  • lähettää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia ja keskustella virkamiesten ja valtuutettujen kanssa
  • osallistua tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin
  • osallistua asukasyhdistyksiin, asukasiltoihin ja työpajoihin
  • vastata kyselyihin
  • osallistua ja vaikuttaa yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta

Kuntalaiset valitsevat edustajansa eri päätöksentekoelimiin kuntavaaleissa. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaalituloksen perusteella nimeteään valtuuston jäsenet, joka on kunnan korkein päättävä elin. Valtuusto nimeää kunnan muiden elinten jäsenet.

Anna palautetta kunnan toiminnasta

Voit kysyä, antaa ehdotuksia, kehujaa, moitteita tai kommentteja täyttämällä palautelomakkeen.