Varhaiskasvatus

Barn med reflexvästar står vända med ryggen mot kameran och händerna sträckta i luften

Luodon kunta tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja ja kunnassa toimii monta päivähoitoyksikköä. Kaikilla 10 kk – 5 v. lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Esikoululaisilla on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen ennen/jälkeen esikoulun.

Varhaiskasvatuksen toimintaa ja sisältöä ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma. Luodon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 1.8.2022-. Jokaiselle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelman sisältö ja toteutus arvioidaan yhdessä lasten vanhempien kanssa.

Luodon varhaiskasvatuksessa on käytössä omahoitajuusmalli, eli kun lapsi aloittaa toiminnassa hänelle nimetään oma hoitaja joka auttaa lasta sopeutumaan päivähoitoon.

Muutama ote varhaiskasvatussunnitelman periaatteista:

  • Turvallisuus, ammatillisuus, kunnioitus, lapsen itseisarvo, terveellinen ja kestävä elämäntapa ovat tärkeimmät avainsanat, joiden tulee leimata toimintaa ja muistuttaa meitä siitä, että lapset ovat keskipisteessä ja työskentelemme heitä varten.
  • Varhaiskasvatuksen pääasiallinen tehtävä – edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä edistää tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.
  • Oppimiskäsitys pohjautuu näkemykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat olemalla itse aktiivisia sekä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa.
  • Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Varhaiskasvatuksessa tulee huomioida leikin itseisarvo sekä sen pedagoginen merkityslapselle. Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat kokonaisuuden.
  • Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelmasta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin.

Malin Stenman

Varhaiskasvatusjohtaja/ vt koulutuspalveluiden johtaja

Kunnankanslia, Perusopetus, Varhaiskasvatus

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400

Annette Mäenpää

Palveluohjaaja

Kunnankanslia, Palveluohjaaja, Perhepäivähoito, hakemukset, sijoutukset, maksut

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610