Havsvindkraftsprojektet Reimari karta

Asukaskysely merituulivoimahankkeesta Reimari

Skyborn Renewables Reimari Oy suunnittelee Reimarin merituulivoimapuiston rakentamista Suomen talousvyöhykkeelle Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn edustalle. Hankealue sijoittuu noin 25 kilometrin päähän Suomen rannikosta ja noin 40 kilometrin päähän Ruotsin rannikosta. Suunniteltu tuulipuisto sijaitsee aluevesirajan ulkopuolella Suomen talousvyöhykkeellä (EEZ-alue). Reimarin merituulivoimahanke käsittää enintään 150 voimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 390 m ja yksikköteho enintään 30 MW.

Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä toteutetaan asukaskyselyt, joilla selvitetään rannikkoalueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä muiden alueella liikkuvien ja toimivien näkemyksiä hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista asumiseen, virkistykseen ja elinkeinoihin.

Vastausaikaa on 5.3.2024 asti.

Tiedote Reimari-kyselystä

Lisätietoja hankkeesta:
Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, Otso Lintinen, puh. 040 865 4363, o.lintinen@skybornrenewables.com

Lisätietoja kyselystä:
Vuorovaikutusasiantuntija Venla Pesonen, Ramboll Finland Oy, puh. 040 160 4514, venla.pesonen@ramboll.fi

Tietoa ruotsin kielellä:
Varaprojektipäällikkö Axel Andersson, Ramboll Finland Oy, puh. 044 7273451, axel.andersson@ramboll.fi