EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.  

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys 
  • avoimen informaatioinnin lisääminen

Yksityishenkilöille, eli rekisteröidyille, uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.  

Yleistä tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: https://tietosuoja.fi/etusivu

Sähköposti: dataskydd@larsmo.fi

Tommy Forsman

ICT-päällikkö

IT-palvelut, Kunnankanslia

tommy.forsman@larsmo.fi

044 78 77431