EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas nationellt från 25.5.2018. Den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämplig lagstiftning, som också ska följas i kommunernas verksamhet. I och med detta preciseras och förenhetligas reglerna för behandling av personuppgifter i EU:s medlemsländer. 

En behörig behandling av personuppgifter stärker den registrerade personens rättigheter och ökar öppenheten och transparensen. Det centrala i dataskyddsförordningen är bland annat

  • betoningen på lagligheten i behandlingen av personuppgifter
  • minimeringen av insamlade personuppgifter samt uppgifternas korrekthet
  • ökningen av öppen information

För privatpersoner, dvs. de registrerade, syns förändringen till exempel som nya rättigheter. De registrerade har fler och bättre rättigheter än tidigare, och tack vare dem kan de förstå och följa hur deras uppgifter behandlas och används för olika ändamål. 

Allmän information om EU:s dataskyddsförordning finns på Dataombudsmannens byrås sidor: https://tietosuoja.fi/sv/framsida

E-post: dataskydd@larsmo.fi

Tommy Forsman

IKT-chef

IT-tjänster, Kommunkansliet

tommy.forsman@larsmo.fi

044 78 77431