Kommunikation och information

två herrar pratar med varandra utomhus

Kommunikationen vill befrämja kommuninvånarnas välmående genom information om kommunens verksamhet, service, beslut och planer samt möjligheter att delta och påverka. Kommunikationen stöder förverkligandet av målsättningarna i Larsmos kommunstrategi.

Extern information

Kommunen producerar både extern och intern information. Den externa informationen riktar sig till kommuninvånarna och de som behöver kommunens tjänster, företag, organisationer, turister, media och andra samarbetspartners. Den interna kommunikationen riktar sig till anställda och förtroendevalda.

Marknadsföringen och kommunikationen jobbar för

 • Bibehållen god image och positiva associationer
 • Positiva berättelser som inspirerar
 • Lättillgänglig information för alla

Våra informationskanaler är:

 • webbsidan
 • sociala medier (facebook, instagram)
 • kommuntidningen
 • anslagstavlan vid kommungården
 • kommungårdens infopunkt
 • marknadsförings- och informationsmaterial
 • broschyrer och publikationer
 • informationstillfällen
 • pressmeddelanden

Intern information

Som intern informationskanal för Larsmo kommuns personal fungerar i första hand intranätet. Informationen till de förtroendevalda är styrd till möteshanteringsprogammet.