Toiminta-avustukset kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnalle sekä urheilustipendit

Konstgräsplan för fotboll

Kulttuuri

Toiminta-avustusta voivat hakea kunnassa rekisteröidyt paikalliset kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset. Stipendiä voivat hakea kunnassa toimivat ryhmät ja yksityiset kulttuurinharjoittajat.
Kunnassa toimivat yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat hakea kunnalta toimintatukea ja stipendiä. Hakuaika on vuosittain tammi-helmikuussa. Hakemukseen liitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja edellisvuoden tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Vapaa-ajan toiminta

Toiminta-avustusta voivat hakea kunnassa rekisteröidyt paikalliset lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa järjestävät nuoriso- ja urheiluyhdistykset. Terveyttä edistävän ja päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ostopalveluja voidaan hakea ympäri vuoden. Toiminta-avustukset maksetaan kahdessa erässä yleensä toukokussa ja elokuussa.

Hyvinvointipalvelujen jaosto myöntää nuoriso- ja liikuntatyötä  tekeville yhdistyksille harkinnanvaraista toimintatukea perustuen edellisvuoden toimintaan. Avustuspäätöksessä huomioidaan ensisijaisesti yhdistyksen nuorille alle 18 -vuotiaille suunnattua säännöllistä ja ohjattua toimintaa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa koskevat avustukset ovat vuosittain haettavissa tammi-helmikuussa. Hakemukseen liitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja edellisvuoden tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio johon avustusta haetaan. Nuoriso-, liikunta- ja raittiustoiminnan toiminta-avustushakemukseen liitetään selvitys kirjatuista toimintakäynneistä. 

Urheilustipendit

Hyvinvointipalvelujen jaostao palkitsee SM-saavutukset kunnanhallituksen määrittämien periaatteiden mukaan. 16 vuotta täyttäneet urheilijat palkitaan SM-mitalitason suorituksista olympialaislajeissa sekä suunnistuksessa. Stipendin myöntäminen edellyttää Luodossa asuminen vähintään vuoden (eli kuntaan on pitänyt muuttaa edellisenä vuotena viimeistään 31.12.). Mitalistien palkitsiminen tapahtuu kerran vuodessa joulukuussa kutsumalla heidät (myös veteraaniluokkien mitalistit) kunnan järjestämään tapahtumaan.
16 vuotta täyttäneet senioriluokkaan asti (ei veteraanitaso, lajit jossa veteraaniluokka alkaa 30 vuotiaasta luokitellaan veteraanitasoksi) saavat myös  stipendisumman.

Hyvinvointipalvelujen jaosto jakaa myös vuosittain urheilustipendin nuorille urheilijoille:

1 stipendi yleisurheilua, suunnistusta tai hiihtolajia edustavalle nuorelle.
1 stipendi jalkapalloa edustavalle nuorelle. 
1 stipendi jääkiekkoa edustavalle nuorelle.
1 stipendi vapaavalinnaista urheilulajia edustavalle nuorelle.

Hakemuslomakkeet ja kriteerit

Lomakkeet löytyvät ruotsinkielisiltä sivuilta

Caroline Smedberg

Hyvinvointipalvelupäällikkö

Hyvinvointipalvelut, Kunnankanslia

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230