Verksamhetsbidrag för kultur- och fritidsverksamhet samt idrottsstipendier

Konstgräsplan för fotboll

Kulturverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma kultur- och hembygdsföreningar.

Fritidsverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma ungdoms- och idrottsföreningar för regelbunden lokalt i Larsmo utförd verksamhet riktad till barn och ungdomar. Köptjänster för friskvårds- och drogförebyggande arbete kan ansökas under hela året. Beviljade bidrag utbetalas i två rater vanligtvis inom maj och augusti.

Sektionen för välfärdstjänster  beviljar föreningar som utför ungdomsarbete och idrottsarbete prövningsbaserat verksamhetsunderstöd på basis av verksamheten föregående år. Vid beviljade understöd beaktas i första hand den regelbundna och ledarledda verksamheten i föreningen riktad till unga under 18 år.

Bidragen gällande kultur- och fritidsverksamhet kungörs årligen att sökas i början av februari och ansökningstiden går ut i slutet av februari eller börjar av mars. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för vilket understödet söks. 

Idrotts- och kulturstipendier

Kulturstipendiater

Vi delar ut 4 stipendier á 40 euro, ett per skola, till någon i åk 1-6 på förslag från skolorna i Larsmo.
Vi delar ut ett stipendium á 50 euro till en person i åk 7-9, på förslag från Cronhjelmskolan.
Ett stipendium á 100 euro delas ut till en person i åldern 16-20 år. Förslag till stipendiat begärs in från
allmänheten, Wava -institutet, kulturföreningar i kommunen samt Arbis.

Larsmo kulturstipendium utdelas till person som är aktiv, har gjort en insats, visat talang inom eller
visat intresse för något kulturellt område som t.ex. teater, dans, musik, film, foto, litteratur,
bildkonst, konsthantverk, textilkonst.

Idrottsstipendiater

Sektionen för välfärdstjänster premierar FM prestationer enligt principer fastställda av kommunstyrelsen. Idrottare uppvaktas från de fyllt 16 år för prestationer på FM-medaljnivå i olympiska grenar  + orientering. För att erhålla stipendiet bör man ha bott i Larsmo ett år (d.v.s. man bör ha flyttat till kommunen senast 31.12 året innan). Uppvaktningen av medaljörerna sker en gång per år i december genom att medaljörerna (också medaljörer i veteranklasserna) bjuds in till kommunen.
De som fyllt 16 år – seniornivå (ej veterannivå, grenar där veteranklassen börjar vid 30 år klassas som veterannivå) erhåller också en stipendiesumma. 

Sektionen för välfärdstjänster delar också årligen ut idrottsstipendier till unga idrottare:

1 stipendium till en ungdom som representerar friidrott, orientering eller skidsport.
1 stipendium till en ungdom som representerar fotboll.
1 stipendium till en ungdom som representerar ishockey.
1 stipendium till en ungdom som representerar valfri idrottsgren.

Ansökningsblanketter och kriterier

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230