Verksamhetsbidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Konstgräsplan för fotboll

Kulturverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma kultur- och hembygdsföreningar.

Fritidsverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma ungdoms- och idrottsföreningar för regelbunden lokalt i Larsmo utförd verksamhet riktad till barn och ungdomar. Köptjänster för friskvårds- och drogförebyggande arbete kan ansökas under hela året. Beviljade bidrag utbetalas i två rater vanligtvis inom maj och augusti.

Sektionen för välfärdstjänster  beviljar föreningar som utför ungdomsarbete och idrottsarbete prövningsbaserat verksamhetsunderstöd på basis av verksamheten föregående år. Vid beviljade understöd beaktas i första hand den regelbundna och ledarledda verksamheten i föreningen riktad till unga under 18 år.

Bidragen gällande kultur- och fritidsverksamhet kungörs årligen att sökas i början av februari och ansökningstiden går ut i slutet av februari eller börjar av mars. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för vilket understödet söks. 

Ansökningsformulär och kriterier

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Kommunkansliet, Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230