Kutsu yleisötilaisuuteen – Maantie 7495 parantaminen rakentamalla jalkakäytävä ja pyörätie välille Hannulantie-Fagernäs, Luoto, tiesuunnitelma

Takaisin listaukseen

Tapahtuma-aika:Tapahtuman osoite:

Luodon kunnantalo

Luodon kunta laatii, sovittuaan asiasta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa, tiesuunnitelmaa ”Maantien 7495 parantaminen rakentamalla jalkakäytävä ja pyörätie välille Hannulavägen – Fagernäs, Luoto, tiesuunnitelma”.

Suunnittelukohde sijoittuu maantielle 7495 välille Hannulavägen – Söderholmsvägen. Nykyisen tien (Fagernäsvägen) eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalkakäytävä ja pyörätie. Toimenpiteillä on tarkoitus
parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

Yleisötilaisuus järjestetään:
Aika 8.2.2023 klo 17.00 – 18.30
Paikka: Luodon kunnantalo, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua ennakkoon tai tilaisuuden jälkeen tietoverkossa www.larsmo.fi 6.-14.2.2023 välisenä aikana. Suunnitelmaluonnoksista voi laittaa tänä aikana palautetta osoitteeseen tero.hakkola@ramboll.fi. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille
asiasta kiinnostuneille.

ELY-keskus ja Luodon kunta käsittelevät suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely