Inbjudan till möte för allmänheten – förbättring av landsväg 7495 genom att bygga gång- och cykelväg mellan Hannulavägen-Fagernäs,Larsmo, vägplan

Tillbaka till listan

Evenemangstid:Evenemangsadress:

Larsmo kommungård

Larsmo kommun upprättar, efter att ha kommit överens om ärendet med närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen), en vägplan för ”Förbättring av landsväg 7495 genom att bygga gång- och cykelväg mellan Hannulavägen – Fagernäs, Larsmo, vägplan”.

Placeringsobjektet ligger längs landsväg 7495 mellan Hannulavägen – Söderholmsvägen. Söder om nuvarande väg (Fagernäsvägen) skall planeras en ny gång- och cykelbana. Syftet med åtgärderna är att förbättra fotgängarens och cyklisternas trafiksäkerhet.

Möte för allmänheten ordnas:
Tid 8.2.2023 klo 17.00 – 18.30
Plats: Larsmo Kommungård, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo

I möten kan man bekanta sig till planutkasten och säga sin åsikt om planer. Det är möjligt att bekanta sig till planutkasten och presentationsmaterialet som visas i möten i förhand eller efter möten på
projektets webbplats www.larsmo.fi mellan 6.-14.2.2023. Under detta tidsperiod kan man skicka åsikter, kommentarer och frågor till adressen tero.hakkola@ramboll.fi.

Mötet är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Larsmo kommun behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet
av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av trafikleder, bekanta dig med avsnittet om dataskydd på adressen www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely