luodon logo

Kaavoitus

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.3.2023 seuraavat kaavat:

– § 15, Vikarholmenin asemakaava

– § 16, Vidmossenin asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavat ovat nähtävillä kunnankansliassa sekä kunnan kotisivustolla 22.3.2023 alkaen. Valitusaika 30 päivää.

Suunnittelujaosto