Planer till påseende

Larsmo strandgeneralplan – Luodon rantayleiskaava

Ett allmänt informationsmöte om Larsmo strandgeneralplan ordnas onsdagen den 13.12.2023 kl. 17:30 vid Cronhjelmskola i Larsmo, auditoriet. Vid mötet presenteras utkastet till Larsmo strandgeneralplan.

Luodon rantayleiskaavaa koskeva yleinen tiedotustilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.12.2023 klo 17:30 Luodon Cronhjelminkoulun auditoriossa. Kokouksessa esitellään Luodon rantayleiskaavan luonnos.

Bosund detaljplan (industriområde), andra förslag
Bosundin asemakaava (teollisuusalue), toinen ehdotus

En revidering på Bosund detaljplan (industriområde) läggs ett andra förslag till påseende under tiden 4.11-4.12.2023 på hemsidan samt på kommunkansliet. Eventuella anmärkningar lämnas in till planläggningssektionen under påseendetiden.

Toinen ehdotus Bosundin asemakaavan (teollisuusalue) muutoksesta asetetaan julkisesti nähtäville 4.11-4.12.2023  väliseksi ajaksi. Mahdolliset huomautukset osoitetaan kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana.

Karta
BeskrivningKaavaselostus
Bilaga1 PDBLiite1 OAS
Bilaga2 TrafikutredningLiite2 Liikenneselvitys
Bilaga3 Bemötande – utkast
Bilaga4 Bemötande – förslag

Kvarnbacken detaljplan // Kvarnbacken asemakaava

Kommunfullmäktige godkände den 30.10.2023 följande plan:
– § 64, Kvarnbacken detaljplan.
Planen finns till påseende på kommunkansliet och hemsidan från den 15.11.2023. Besvärstid 30 dagar.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 30.10.2023 seuraava kaava:
– § 64, Kvarnbacken asemakaava
Kaava on nähtävillä kunnankansliassa sekä kunnan kotisivustolla 15.11.2023 alkaen. Valitusaika 30 päivää.

Karta
BeskrivningSelostus
Bilaga1 PDBLiite1 OAS
Bilaga2 Bemötande – utkast
Bilaga3 Bemötande – förslag
Bilaga4 UppföljningsblankettLiite4 Seurantalomake

Planläggning – byggförbud
Kaavoitus – rakennuskielto

Kommunstyrelsen beslöt den 13.11.2023 att utlysa byggförbud på följande områden:

  • § 267 Risöhäll delgeneralplan under perioden 14.11-30.6.2025
  • § 268 Larsmo generalplan under perioden 14.11-30.6.2026

Kunnanhallitus on 13.11.2023 tehnyt päätöksen rakennuskiellosta seuraavilla alueilla:

  • § 267 Risöhällin osayleiskaava-alueella 14.11.-30.6.2025 välisenä aikana
  • § 268 Luodon yleiskaava-alueella 14.11.-30.6.2026 välisenä aikana

Byggförbud – Generalplan
Byggförbud – Risöhäll