Planer till påseende

Bosund detaljplan (industriområde), godkänd
Bosundin asemakaava (teollisuusalue), hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 19.02.2024 § 6 godkänt en revidering på en del av Bosund industriområde detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 15.03.2024 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 19.02.2024 § 6 hyväksynyt Bosundin asemakaavan (teollisuusalue) muutoksesta. Kaava on nähtävänä 15.03.2024 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
BeskrivningSelostus
Bilaga 1 PDBLiite 1 OAS
Bilaga 2 TrafikutredningLiite 2 Liikenneselvitys
Bilaga 3 Bemötande utkast
Bilaga 4 Bemötande förslag
Bilaga 5 Bemötande andra förslag

Planläggning – byggförbud
Kaavoitus – rakennuskielto

Kommunstyrelsen beslöt den 13.11.2023 att utlysa byggförbud på följande områden:

  • § 267 Risöhäll delgeneralplan under perioden 14.11-30.6.2025
  • § 268 Larsmo generalplan under perioden 14.11-30.6.2026

Kunnanhallitus on 13.11.2023 tehnyt päätöksen rakennuskiellosta seuraavilla alueilla:

  • § 267 Risöhällin osayleiskaava-alueella 14.11.-30.6.2025 välisenä aikana
  • § 268 Luodon yleiskaava-alueella 14.11.-30.6.2026 välisenä aikana

Byggförbud – Generalplan
Byggförbud – Risöhäll