Planer till påseende

Vikarholmen detaljplan // Vikarholmenin asemakaava

Kommunfullmäktige godkände den 13.3.2023 följande plan:
– § 15, revidering av Vikarholmen detaljplan.
Planen finns till påseende på kommunkansliet och hemsidan från den 22.3.2023. Besvärstid 30 dagar.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.3.2023 seuraava kaava:
– § 15, Vikarholmenin asemakaava
Kaava on nähtävillä kunnankansliassa sekä kunnan kotisivustolla 22.3.2023 alkaen. Valitusaika 30 päivää.

Karta
BeskrivningSelostus
Bilaga 1 PDBLiite 1 OAS
Bilaga 2 A InventeringsrapportLiite 2 A Inventointiraportti
Bilaga 2 B ObjektkortLiite 2 B Kohdekortti
Bilaga 3 BullerutredningLiite 3 Meluselvitys
Bilaga 4 Bemötande – utkastskedet
Bilaga 5 Bemötande – förslagskedet
Bilaga 6 Blankett för uppföljningLiite 6 Seurantalomake

Vidmossen detaljplan // Vidmossen asemakaava

Kommunfullmäktige godkände den 13.3.2023 följande plan:
– § 16, revidering av Vidmossen detaljplan.
Planen finns till påseende på kommunkansliet och hemsidan från den 22.3.2023. Besvärstid 30 dagar.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.3.2023 seuraava kaava:
– § 16, Vidmossenin asemakaava
Kaava on nähtävillä kunnankansliassa sekä kunnan kotisivustolla 22.3.2023 alkaen. Valitusaika 30 päivää.

Karta
BeskrivningSelostus
Bilaga 1 PDBLiite 1 OAS
Bilaga 2 Naturinventering – uppdaterad
Bilaga 3 HulevesisuunnitelmaLiite 3 Hulevesisuunnitelma
Bilaga 4 Bemötande – utkastskedet
Bilaga 5 Bemötande – förslagskedet
Bilaga 6 UppföljningsblankettLiite 6 Seurantalomake