luodon logo

Planläggning

Kommunfullmäktige godkände den 13.3.2023 följande planer:

– § 15, revidering av Vikarholmen detaljplan.

– § 16, revidering och utvidgning av Vidmossen detaljplan.

Planerna finns till påseende på kommunkansliet och hemsidan från den 22.3.2023. Besvärstid 30 dagar.

Planläggningssektionen