Larsmo Strandgeneralplan

Rantayleiskaava 2023

Kunnanvaltuusto on 28.3.2022 § 20 hyväksynyt Luodon rantayleiskaavan tulevan muutoksen periaatteet. Rantayleiskaavamuutosta koskevat toivomukset tulee jättää 2.5.2023 mennessä. 2.5.2023 jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.