Larsmo Strandgeneralplan

Strandgeneralplan 2023

Kommunfullmäktige har den 28.3.2022 § 20 godkänt principerna för kommande revidering av Larsmo strandgeneralplan. Önskemål gällande revideringen på strandgeneralplanen kan lämnas in fram till den 2.5.2023. Ansökningar som kommer fram efter den 2.5.2023 beaktas inte.