Varhaiskasvatus ja peruskoulu

Lekredskap på Holm skolas gård

Varhaiskasvatus

Luodossa toimii kuusi päiväkotia; Bosundissa, Holmissa, Grevissä ja Furuholmenissa.

Kaikilla 10 kk – 5 v. lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Päivähoitohakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen päivähoitotarpeen alkamista tai mikäli tarvetta on vaikea ennakoida ainakin kaksi viikkoa ennen kun lapsi tarvitsee päivähoitoa.


Esikoulu

Luoto tarjoaa lakisääteistä ja maksutonta esikouluopetusta ruotsinkielellä kaikille lapsille vuotta ennen koulunkäynnin aloittamista. Luodossa kaikille lapsille osoitetaan esikoulupaikka oppilaan asuinosoitteen perusteella. Ilmoitus esikouluun tehdään Wilman kautta. Tietoa lähetetään koteihin tavallisesti helmikuussa.


Täydentävä varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustoimi järjestää täydentävää varhaiskasvatusta esikoulujen tiloissa.

Hakemus tehdään sähköisesti.

Täydentävän varhaiskasvatuksen maksu on ansiosidonnainen.


Perusopetus

Luodossa on neljä ruotsinkielistä alakoulua vl 1-6; Bosundin, Holmin, Näsin ja Risön koulu. Holmissa sijaitseva Cronhjelminkoulu on kunnan ainoa yläkoulu vl 7-9.

Hakemus peruskouluun jätetään Wilman kautta.

Suomenkieliset oppilaat esikoulusta-vl 9 käyvät suomenkielisiä kouluja Pietarsaaressa.

Toisen asteen oppilaat voivat vapaasti hakea valitsemaansa lukioon tai ammattikoulutukseen. Luodossa ei ole toisen asteen oppilaitosta.


Perusopetukseen ja esikouluopetukseen valmistava opetus

Kaikki alle 18-vuotiaat Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus koskee lapsia ja nuoria, kun heille on osoitettu kotikunta Suomessa.

Luodossa asuvilla tilapäistä suojaa saavilla lapsilla ilman kotikuntaa on oikeus osallistua esikouluopetukseen, perusopetukseen tai valmistavaan opetukseen. Koulu ja kouluyhteisö tukee lapsen hyvinvointia ja turvallista arkea.

Suomeen saapuville ukrainalaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen ja esikouluopetukseen valmistavaa opetusta.


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminta järjestetään koulujen/esikoulujen tiloissa.

Hakemus tehdään sähköisesti.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu ei ole ansiosidonnainen.


Wilma

Luodossa on käytössä koulujen hallinto-ohjelma Wilma. Lapsen huoltaja voi Wilman kautta olla yhteydessä kouluun ja opettajiin. Wilmassa voidaan myös tehdä poissaoloilmoituksia, hakea koulukuljetusta ja seurata opiskelujen etenemistä.


Koulukuljetukset

1.-3. -luokkalaisilla ja esikoululaisilla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen mikäli oppilaan koulumatka on kolmea (3) kilometriä pitempi. 4.-9-luokkalaisilla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen mikäli koulumatkan pituus on viittä (5) kilometriä pitempi. Koulukuljetusohjeissa on lisätietoa Luodon koulukuljetuksista.

Toisen asteen oppilaat, joiden koulumatka ylittää 7 km, voivat hakea koulumatkatukea KELAn kautta, lisätietoa KELAn verkkosivuilta.

Koulukuljetushakemus tehdään Wilman kautta.


Lisätietoa toiminnoista: