Palvelualat

hand som ritar ett organisationsschema med tuschpenna

Kunnan palvelualat jakautuvat eri osastoihin ja yksiköihin:

Yleishallinto
Vastaa valtuuston, hallituksen sekä jaostojen tekemien päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Henkilöstöhallinto
Vastaa kunnan henkilöstöasioista.

Taloushallinto
Talous, sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Koulutuspalvelut
Perusopetuslain ja esikoulutoimintaa koskevan lainsäädännön ja varhaiskasvatuslain mukaiset kunnan tehtävät. Myös lukiokoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen liittyviä tehtäviä.

Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta, erityispäivähoito, puistotoimintaa-  ja lasten kotihoitoon liittyviä asioita.

Hyvinvointipalvelut
Nuorisotyö, urheilu ja päihde-ehkäisytyö, kulttuuri- ja kirjastotoiminta, paikallishistoriallinen arkisto ja vapaaseen koulutukseen liittyvät asiat.

Tekniset palvelut
Hoitaa hulevesi-, tie- ja kiinteistöasioita. Hoitaa myös rakennusasioita ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita.Lupaviranomainen.

Terveydenhuolto, vanhustenhoitoon, vammaishuoltoon ja muuhun sosiaalityöhön liittyviä asioita hallinnoi Pohjanmaan hyvinvointialue.

Elinkeinopalvelut
Hoidetaan Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordian kautta.