Palvelualat

hand som ritar ett organisationsschema med tuschpenna

Kunnan palvelualat jakautuvat eri osastoihin ja yksiköihin:

Yleishallinto
Vastaa valtuuston, hallituksen sekä jaostojen tekemien päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Henkilöstöhallinto
Vastaa kunnan henkilöstöasioista.

Taloushallinto
Talous, sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Kasvatus ja opetustoimi
Varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta, erityispäivähoito, puistotoimintaa-  ja lasten kotihoitoon liittyviä asioita.
Perusopetuslain ja esikoulutoimintaa koskevan lainsäädännön ja varhaiskasvatuslain mukaiset kunnan tehtävät. Myös lukiokoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen liittyviä tehtäviä.

Hyvinvointipalvelut
Nuorisotyö, urheilu ja päihde-ehkäisytyö, kulttuuri- ja kirjastotoiminta, paikallishistoriallinen arkisto ja vapaaseen koulutukseen liittyvät asiat.

Tekniset palvelut
Hoitaa hulevesi-, tie- ja kiinteistöasioita. Hoitaa myös rakennusasioita ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita.Lupaviranomainen.

Terveydenhuolto, vanhustenhoitoon, vammaishuoltoon ja muuhun sosiaalityöhön liittyviä asioita hallinnoi Pohjanmaan hyvinvointialue.

Elinkeinopalvelut
Hoidetaan Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordian kautta.