Servicesektorer

hand som ritar ett organisationsschema med tuschpenna

Kommunens administration är indelad i olika sektorer och enheter:

Allmän förvaltning
Sköter beredning och verkställande av beslut i kommunfullmäktige, styrelsen och sektionerna.

Personalförvaltning
Sköter ärenden som gäller kommunens personal.

Ekonomiförvaltning
Sköter ärenden som gäller ekonomi, intern kontroll samt riskhantering.

Sektorn för fostran och utbildning
Tjänster inom småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamhet, specialdagvård, parkverksamhet och stöd för vård av barn i hemmet.
Administration av bildningsväsendet (skolor, förskolor, gymnasieutbildning samt andra stadiets utbildning).

Välfärdstjänster
Tjänster inom ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete, kultur- och biblioteksverksamheten, lokalhistoriska arkivet och fria bildningen.

Tekniska tjänster
Sköter frågor som berör dagvatten, vägar och kommunens fastigheter. Sköter även byggfrågor och frågor som berör miljövård samt tillstånd.

Social- och hälsovård, äldreomsorg, handikappade och annat socialt arbete administreras av Österbottens välfärdsområde.

Näringslivsfrågor
Sköts inom ramen för Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia.