Servicesektorer

hand som ritar ett organisationsschema med tuschpenna

Kommunens administration är indelad i olika sektorer och enheter:

Allmän förvaltning
Sköter beredning och verkställande av beslut i kommunfullmäktige, styrelsen och sektionerna.

Personalförvaltning
Sköter ärenden som gäller kommunens personal.

Ekonomiförvaltning
Sköter ärenden som gäller ekonomi, intern kontroll samt riskhantering.

Utbildningstjänster
Administrerar bildningsväsendet (skolor, förskolor, gymnasieutbildning samt andra stadiets utbildning).

Småbarnspedagogik
Tjänster inom småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamhet, specialdagvård, parkverksamhet och stöd för vård av barn i hemmet.

Välfärdstjänster
Tjänster inom ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete, kultur- och biblioteksverksamheten, lokalhistoriska arkivet och fria bildningen.

Tekniska tjänster
Sköter frågor som berör dagvatten, vägar och kommunens fastigheter. Sköter även byggfrågor och frågor som berör miljövård samt tillstånd.

Social- och hälsovård, äldreomsorg, handikappade och annat socialt arbete administreras av Österbottens välfärdsområde.

Näringslivsfrågor
Sköts inom ramen för Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia.