Kuntayhtymät

Kunnat voivat sopia, että jotain tehtävää hoitaa niiden puolesta kuntayhtymä. Kuntayhtymä on jäsenkunnistaan erillinen, itsenäinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö, jolla on oma perussopimuksessa määritelty toimialansa sekä omat toimielimensä ja oma henkilöstönsä. Kuntayhtymä on yksi kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. 

Kuntayhtymä perustetaan jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella. Se hoitaa jäsenkuntiensa puolesta perussopimuksen mukaisia tehtäviä.

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tia yhtymäkokous.

Kuntayhtymiä jossa Luodon kunta on jäsen:

  • Kuntayhtymä Optima
  • Kuntayhtymä Kvarnen
  • Ruotsinkielinen koulutus- ja kulttuurikuntayhtmä Pohjanmaalla
  • Pohjanmaan liitto
  • Malmin kiinteistöt