Samkommuner

Kommuner kan komma överens om att låta en samkommun sköta någon uppgift för deras räkning. En samkommun är en självständig juridisk person med ett verksamhetsområde som framgår av grundavtalet. Samkommunen har egna organ och egen personal. Den är en form av offentligrättsligt samarbete mellan kommuner. 

En samkommun bildas genom ett grundavtal som medlemskommunernas fullmäktige godkänner. Den sköter för sina medlemskommuners räkning de uppgifter som framgår av grundavtalet.

Samkommunernas beslutanderätt utövas av samkommunsfullmäktige eller samkommunstämman.

Samkommuner där Larsmo kommun är medlem:

  • Optima samkommun
  • Kvarnen samkommun
  • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
  • Österbottens förbund
  • Malmska fastigheter