luodon logo

Luodon keskusta-alueen osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Ehdotus Luodon keskusta-alueen osa-yleiskaavan muutoksesta asetetaan julkisesti nähtäville 4.5-5.6.2023 väliseksi ajaksi. Osa-yleiskaavasta järjestetään tiedotustilaisuus kunnantalolla 16.5.2023 klo 17.00. Mahdolliset huomautukset ehdotuksesta osoitetaan kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana. 

Linkki kaava-aineistoon