luodon logo

Förslaget till delgeneralplan för Larsmo centrumområde till påseende

Ett förslag på en revidering av delgeneralplan för Larsmo centrumområde framläggs till påseende under tiden 4.5-5.6.2023. Ett informationsmöte ordnas om delgeneralplanen den 16.5.2023 kl. 17:00 vid kommungården. Ev. anmärkningar på förslaget bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Länk till planehandlingarna