Presidentinvaalit

röstsedel läggs i valurna

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Seuraava presidentinvaalit toimitetaan 28.1.2024. Mahdollinen toinen kierros toimitetaan 11.2.2024.

Viime presidentinvaalit toimitettiin 28.1.2018

Äänestysvilkkaus Luodossa

Ennakkoäänet67520,2 %
Vaalipäivän äänet214864,3 %
Ääniä yhteensä282384,5 %

Ehdokkaiden äänestysprosentit Luodossa

Sauli Niinistö78,6 %
Nils Torvalds10,9 %
Pekka Haavisto4,2 %
Tuula Haatainen3,2 %
Paavo Väyrynen1,4 %
Merja Kyllönen0,8 %
Laura Huhtasaari0,7 %
Matti Vanhanen0,1 %
Ogiltiga röster0 %

Vaalitulos

Koko maan vaalitulos