Delta och påverka

Glada människor pratar

Olika sätt att påverka beslutsfattandet i Larsmo

Du kan delta i och påverka utvecklingen din hemkommun på många olika sätt.

Du kan

  • rösta i kommunalval
  • följa med beslutsfattandet i kommunens organ via publicerade föredragningslistor och protokoll
  • ge respons och ta initiativ
  • skicka frågor, ge förslag till och diskutera med tjänstemän och förtroendevalda
  • delta i informations- och diskussionstillfällen som ordnas
  • svara på enkäter
  • delta och påverka via föreningar, organisationer och partier

Kommuninvånarna väljer sina representanter till olika beslutsorgan genom kommunalval. Valet ordnas vart fjärde år. På basen av valresultat utses fullmäktige, som är det förtroendeorgan som är det högsta beslutande organet i kommunen. Fullmäktige utser medlemmar i övriga organ.

Ge respons om kommunens verksamhet

Du kan fråga, ge förslag eller komma med beröm, kritik eller kommentarer genom att fylla i responsblanketten.