Presidentval

röstsedel läggs i valurna

Enligt 54 § i Finlands grundlag utses republikens president genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd.

Presidenten utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Om en kandidat får mer än hälften av de avgivna (dvs. giltiga) rösterna redan under detta (första) val blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den andra söndagen efter valet. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Om bara en kandidat har ställts upp, utses han eller hon till president utan val. Den nya presidenten tillträder sitt ämbete den första dagen i den månad som följer efter valet.

Nästa presidentval förrättas år 2030.

Presidentvalet 11.2.2024

Valdeltagande i Larsmo

Förhandsröster113627,9 %
Röster på valdagen213552,4 %
Röster sammanlagt327180,3 %

Röstningsprocent i Larsmo per kandidat

Alexander Stubb80,8 %
Pekka Haavisto19,2 %

Valresultatet

Valresultat för hela landet.