Presidentval

röstsedel läggs i valurna

Enligt 54 § i Finlands grundlag utses republikens president genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd.

Presidenten utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Om en kandidat får mer än hälften av de avgivna (dvs. giltiga) rösterna redan under detta (första) val blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den andra söndagen efter valet. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Om bara en kandidat har ställts upp, utses han eller hon till president utan val. Den nya presidenten tillträder sitt ämbete den första dagen i den månad som följer efter valet.

Nästa presidentval förrättas i 28.1.2024. En eventuell andra omgång förrätta 11.2.2024.

Senaste presidentvalet förrättades 28.1.2018

Valdeltagande i Larsmo

Förhandsröster67520,2 %
Röster på valdagen214864,3 %
Röster sammanlagt282384,5 %

Röstningsprocent i Larsmo per kandidat

Sauli Niinistö78,6 %
Nils Torvalds10,9 %
Pekka Haavisto4,2 %
Tuula Haatainen3,2 %
Paavo Väyrynen1,4 %
Merja Kyllönen0,8 %
Laura Huhtasaari0,7 %
Matti Vanhanen0,1 %
Ogiltiga röster0 %

Valresultatet

Valresultat för hela landet