Rantayleiskaava 2022

Kunnanvaltuusto on 28.3.2022 § 20 hyväksynyt Luodon rantayleiskaavan tulevan muutoksen periaatteet. Rantayleiskaavamuutosta koskevat toivomukset tulee jättää 23.5.2022 mennessä. 23.5.2022 jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Hakemuksen jättäjän tulisi tutustua liitteisiin 1-4.  Muutos perustuu aikaisempia rantayleiskaavoja (liite 1) sekä rakennusoikeuden siirtoa (liite 2) koskeviin periaatteisiin. Mahdolliset toivomukset jätetään hakemuslomakkeella (liite 3), jossa samalla sitoudutaan kunnanvaltuuston vahvistamiin kustannuksiin.

Kunnanvaltuusto on tulevassa muutoksessa hyväksynyt pääperiaatteet liittyen muun muassa päärakennuksen kokoon saarilla ja mantereella (liite 4). 

Liitteet löytyvät kunnan verkkosivuilta www.larsmo.fi tai osoitteesta Pohjoinen Luodontie 30 68570 Luoto. Hakemuslomake toimitetaan osoitteeseen Suunnittelujaosto, c/o Thomas Käldström, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto.

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224