Strandgeneralplan 2022

Kommunfullmäktige har den 28.3.2022 § 20 godkänt principerna för kommande revidering av Larsmo strandgeneralplan. Önskemål gällande revideringen på strandgeneralplanen kan lämnas in fram till den 23.5.2022. Ansökningar som kommer fram efter den 23.5.2022 beaktas inte.

Den som önskar lämna in en ansökan bör bekanta sig med bilagorna 1-4. Revideringen grundar sig på principer från tidigare strandgeneralplaner (bilaga 1) samt flytt av byggrätt (bilaga 2). Eventuella önskemål ska fyllas i på ansökningsblanketten (bilaga 3) där man samtidigt förbinder sig till de kostnader som kommunfullmäktige slagit fast.

I kommande revidering har kommunfullmäktige godkänt huvudprinciperna för bland annat huvudbyggnadens storlek på holmar och fastland (bilaga 4).

Bilagorna finns på kommunens hemsida www.larsmo.fi eller Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Ansökningsblanketten lämnas in till Planläggningssektionen, c/o Thomas Käldström, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224