Kristilliset yhdistykset

Bosund Bönhusförening r.f.

Kontakt: Krister Björkskog, Helgörsvägen 27, 68555 Bosund, 0400-614721, kbjorkskog@hotmail.com 
Medlemmar: Drygt 600, konfirmerade medlemmar och barn inräknade.
Verksamhet: Gudstjänster, söndagsskola, symöten, ungdomsverksamhet och bibelstudium.

Inremissionshemmet/ Luthersk Inremission r.f.

Kontakt: 044 776 6080,  info@inremissionshemmet.org                                                                                                     
Medlemmar:ca 150
Verksamhet: Pensionatsverksamhet året om i Inremissionshemmet, kurser, möten för allmänheten, barn-, ungdoms- och pensionärsläger, uthyrning av samlingsutrymmen, mat- och kaffeserveringar, festarrangemang.                                                                  

Larsmo Baptistförsamling r.f.

Kontakt: Mikael Kackur, tfn. 050-5465297           
Facebook
Medlemmar: ca 75
Verksamhet: Gudstjänster, bönesamlingar, systramöten, söndagsskola och scouter, barn och ungdomsarbete.
På Sandlundens åldringscenter hålls andakt en gång i månaden.

Larsmo Församling

Kontakt: Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo, 728 1555
Medlemmar: 4159 närvarande, 231 frånvarande, totalt 4390, (uppgift 31.12)
http://www.larsmoforsamling.fi/forstasidan
Facebook

Larsmon Lähetyskoti ry

Kontakt: Norra Larsmovägen 481, 68560 Eugmo, 040-0561539, info@lahetyskoti.fi
http://www.lahetyskoti.fi/
Medlemmar: 100
Verksamhet: Arrangemang av språkkurser, främst engelska och ryska

Livsnära r.f.

Kontakt: Bertel Häger, Södra Larsmovägen 43, 68570 Larsmo, 7281161
Medlemmar:
Verksamhet: Tidningen Livsnära, betraktelser etc.

Näs Fridsförening r.f.

Kontakt: Peter Sund, Fränsviksvägen 41, 68560 Eugmo, 044-4494208, peter.sund@multi.fi
Medlemmar: Konfirmerade medlemmar 370,  med barn inräknade totalt drygt 670 medlemmar
Verksamhet: Söndagsskola, tillställningar mm.
http://www.lff.fi/web/guest/nas

Risöhäll Fridsförening r.f.

Kontakt: Anders Snellman, Svedevägen 16, 68570 Larsmo, 044-7966362, anders.snellman@snellman.fi
Medlemmar: Konfirmerade medlemmar 440, med barn inräknade totalt drygt 700 medlemmar.
http://www.lff.fi/web/guest/risohall