Luodonreitti


Luodonreitti sitoo yhteen Holmin, Eugmon ja Bosundin vaellusreitit. Pitkin reittiä löytyy kasveista, eläimistä ja historiallisista paikoista kertovia opastetauluja.


Holmin vaellusreitti

Luodonreitin/Holmin vaellusreitin lähtöpiste sijaitsee Luodon urheilupuistossa. Voit pysäköidä autosi urheilupuiston pysäköintipaikalle ja vaellusreitti alkaa maantie 749:n toiselta puolelta, parkkipaikkaa vastapäätä.

Holmin vaellusreitillä on kaksi eri linjausta, joten voit valita joko 8 tai 13 km:n välillä.

Pitkin Holmin vaellusreittiä löytyy kaksi taukopaikka, yksi Molnvikeniltä ja toinen jossa vaelleusreitti yhdistyy urheilupuiston kuntorataan/hiihtolatuun.


Eugmon vaellusreitti

Luodonreitin/Eugmon vaellusreitin lähtöpiste sijaitsee Näsin koululla. Pysäköinti löytyy kaukalon läheisyydestä, lähtöpistettä lähellä olevalta hiekkakentältä.

Voit valita joko 9 tai 12 km pituisen reitin välillä. Reitillä on kaksi taukopaikkaa. Toinen taukopaikoista sijaitsee lastenreitin läheisyydessä joten kyseinen linjaus sopii erinomaisesti lapsiperheille.


Bosundin vaellusreitti

Luodonreitin/Bosundin vaellusreitin lähtöpiste sijaitsee Bosundin koululla. Voit pysäköidä autosi koulun parkkipaikalle ja reitti alkaa koulun takaa.

Bosundin vaellusreitti on pituudeltaan 9 km. Reitin varrelta löytyy kolme taukopaikkaa. Storträsketin taukopaikka sijaitsee lapsireitin yhteydessä, joka lähtee hiihtoladulta/kuntoradalta Storträsketiin päin.


Reittilinjausten aikana maanomistajat ovat luovuttaneet maata ainoastaan vaelluskäyttöön.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 26.4.2018 antanut lausunnon jonka mukaan ulkoilureitit ovat erityiseen käyttöön otettuja alueita jotka tämän perusteella voivat olla rajoituksilla varustettuja johtuen ulkoilualueelle määritetystä käyttötarkoituksesta ja tavoitteista. Ulkoilureittiä ylläpitävillä on oikeus tarvittaessa esim. kieltää maastopyöräilyn ja kylteillä tiedottaa kyseisestä kiellosta.