Kulttuuriyhdistykset

Bosund Båt-, Fiske och Jaktmuseum r.f.

Kontakt: Ordf. Joel Svenlin, Ryssjevägen 2 A 2, 68555 Bosund,  050-572 7510, joel.svenlin@outlook.com
Viceordf. Björn Nyfelt, tel. 040 820 3932
Facebooksida
Medlemmar: ca. 100
Verksamhet: Museiverksamhet, guidade turer för grupper, tillvarata, uppbevara och restaurera gamla båtar, motorer, fiske och jaktredskap, sjöbodar, fiske och båthus osv.

Larsmo Hembygdsförening r.f.

Kontakt:Leif Grankulla, Risöhällvägen 248, 68570 Larsmo, 050-5446373, leif.grankulla@hotmail.com
Facebooksida
Medlemmar: ca. 285
Verksamhet: Upprätthålla och utveckla ett lokalhistoriskt museum, ordnar lokalkulturella tillställningar, hantverk, forska och dokumentera i ord och bilder,
förvaltar och underhåller Öuran vandringsled.

Larsmo Konstklubb r.f.

Kontakt: Lisa Lillqvist, Segelsundsgatan 11, 68600 Jakobstad, 050-5524170
Medlemmar. 35
Verksamhet: Resor, utställningar, målardagar, kurser m.m. Målsättningen är att hålla konstintresset uppe och öka
förståelsen för konst samt ge känsloupplevelser hos den enskilde.

Larsmo Sångkör

Kontakt:
Medlemmar:
Verksamhet: sångövningar samt medverkan vid olika tillställningar 

Schlagerkören r.f.

Kontakt: Monica Wenman, Kackurvägen 187, 68570 Larsmo, 044 7812436, monica.wenman@multi.fi Facebooksida
Medlemmar: 12
Körledare: Linnéa Hjerpe
Verksamhet: Regelbundna körövningar, lokalt bidra med musikupplevelser i form av konserter.
Delta i större musikprojekt samt ha samarbete med andra körer.

Vårt Larsmo r.f.

Kontakt: Cathrine Stenberg, 040 522 1025, cathrine.stenberg@gmail.com
Medlemmar: 91
Verksamhet: Ordna aktiviteter och driva projekt.
Föreningens syfte är att främja invånarnas kulturella, fritids- och hobbyverksamhet och
verka för ett mångsidigt kulturutbud och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i Larsmo.
http://irl.vartlarsmo.fi/
Facebooksida