Osakaskunnat

Larsmo bys samfällda utskogs delägarlag

Kontakt: Rune Käldström, Kackurvägen 101, 68570 Larsmo, 7281476, 050-5146633
Medlemmar: 171 delägarfastigheter
Verksamhet: Förvaltar och bedriver ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda utskogen.

Larsmo bys samfällda områdens delägarlag

Kontakt: Göran Sundqvist, Södra Larsmovägen 228, 68570 Larsmo, 728 1158, 050-4043548
Medlemmar: 232 delägarfastigheter
Verksamhet: Förvaltar gemensamt ägda samfällda land- och vattenområden.
Förvaltar mantalsägarnas oskiftade fiskevatten, utplantering av fisk,
vattenvård, säljer fiskekort, behandlar anmälningar om muddringar.

Eugmo bys samfällda områdens delägarlag

Kontakt: Ingemar Nynäs, Västerbyvägen 264, 68560 Eugmo,  050-5983149
Medlemmar: 391 delägarfastigheter
Verksamhet: Förvaltar gemensamt ägda samfällda land- och vattenområden.
Förvaltar mantalsägarnas oskiftade fiskevatten, utplantering av fisk,
vattenvård, säljer fiskekort, behandlar anmälningar om muddringar.