Muut yhdistykset ja yhteisöt

Bosund Frivilliga Brandkår r.f.

Kontakt: Markus Svenlin, Byvägen 83, 68555 Bosund, 050 5261009 markus.svenlin@multi.fi
Medlemmar: Alarmavdelning med ca 25 avtalsbrandmän, junioravdelning med ca 16-20 ungdomar, understödande medlemmar ca 130. bosund.fbk@kokkola.fi
Webbinfo:
     Räddningsverkets webbinfo, länk
     Räddningsverkens partnerskapsnätverk, länk

Facebooksida

Verksamhet: Befrämja god brandkårsanda. Som avtalsbrandkår bedriva räddning- och brandkårsverksamhet i Bosund samt upprätthålla och driva en ungdomsavdelning och dess utbildningsverksamhet.

Ungdomsavdelningen:
     Harry Nyfelt, Kölvägen 1, 68555 Bosund, 045 8054200, e-post: harry-nyfelt@hotmail.com

Bosund Hem och Skola r.f.

Kontakt: Anna Häggblom, annasofiahaggblom@gmail.com
Lärarrepresentant: Karin Kronholm, karin.kronholm@edu.larsmo.fi
Webbinfo, länk
Verksamhet: Fungerar som en förenande länk mellan hem och skola. Stöder klassresor och olika projekt. Ordnar julbingo, Bosundvarvet, fastlagsjippo, vårfest, utdelning av stipendier m.m.

Finlands Röda Kors, Larsmo Lokalavdelning r.f.

Kontakt: Monica Svenfelt, 050-5345790           
monica.svenfelt@multi.fi                                                                                
www.redcross.fi
https://www.facebook.com/frklarsmo/
Medlemmar: ca. 150
Verksamhet: Insamlingar, arbetskvällar, skolsammarbete, lunchdag, vändagscafé, sång i advent, serverar vid begravningar och andra tillställningar,
flyktingarbete, katastrofhjälp, säljer och medverkar vid marknader m.m.

Föreningen Skärgårdsrådet r.f.

Kontakt: Johan Asplund, Furuholmsvägen 60, 68580 Larsmo, 050-5509852
Medlemmar: ca. 410
Verksamhet: Planerar och muddrar båtfarleder, remning, planerar och upprätthåller landstigningsplatser,
deltar i olika naturvårdsprojekt, upprätthåller övernattningsstugor.

Gäddnäs släktförening r.f.

Kontakt:
http://www.eugmo.fi/index.htm

Holm Hem och Skola r.f.

Kontakt: Ina Byggmästar, ina.byggmastar@hotmail.com 
Webbinfo, länk
Verksamhet: Befrämjande och stödande av skolarbetet och av samarbetet mellan hem och skola.

Larsmo guider / Jakobstads Guideklubb r.f.

Kontakt: Jakobstads turistbyrå, 723 1796, 785 1208
www.suomenopasliitto.fi/
Medlemmar: ca. 34
Verksamhet: Guidning i Larsmo, Jakobstad, eller Nykarleby av auktoriserade guider.

Larsmo Båtbyggare r.f.

Kontakt:
Medlemmar:
Verksamhet: Facklig verksamhet

Larsmo Pensionärer r.f.

Kontakt. Karl-Johan Forsell  tel. 044 0281350, e-mail: larsmo.pensionarer@outlook.com
http:/ larsmo.spfpension.fi/start/
ca  370 medlemmar
Målsättning: vi vill skapa en meningsfylld fritid för alla Larsmos  pensionärer.
Verksamhet:  samvaron, resor, månadsträffar med program. Allt för att förgylla vardagen.
Aktiviteter. Vi spelar bl.a. boule, bowling, pidro.  Aktiviteter som passar alla. Olika motions- och fritidsaktiviteter. Kurser mm.
Regelbundna kontakter med grannföreningarna. Välkommen med och förgylla Er pensionärstillvaro tillsammans med likasinnade.

Larsmo Hantverkarförening r.f.

Kontakt: Agneta Sandvik, Rönnvägen 4 B 9, 68570 Larsmo, 050-3833040
www.suomentaitoverkko.fi
Medlemmar:
Verksamhet:

Larsmo Marthaförening r.f.

Kontakt: Lisa Rudbacka, Svedevägen 65, 68570 Larsmo, 050-5274036, lrudbacka@gmail.com www.marthaforbundet.fi
Medlemmar: 67
Verksamhet: Månadsmöten, konsulentkvällar, hjälpverksamhet, uthyrning av Marthagården

Larsmo När-TV r.f.

Kontakt: Dan-Erik Olsen, Rönnvägen 2 A 3, 68570 Larsmo, danerikolsen@gmail.com, 044 2019399
Föreningens e-post: larsmo.nartv@multi.fi
Medlemmar: 220
Verksamhet: Regelbunden När-TV verksamhet, sändning onsdagar. Filmning, programkopiering, kursverksamhet m.m.
www.larsmonartv.fi
Facebook

Larsmo Brandmannaklubb r.f.

Kontakt:
Ordförande/Verksamhetsledare: Tuomas Keränen, Kvarnvägen 5, 68570 Larsmo, 050-3027279, tuomas.keranen@multi.fi

Medlemmar: Alarmavdelning med 20 avtalsbrandmän, samt ca 15-20 ungdomar
Webbinfo:
     Räddningsverkets info, länk
     Räddningsverkens partnerskapsnätverk, länk

Verksamhet: Befrämja god brandkårsanda. Som avtalsbrandkår bedriva räddnings- och brandkårsverksamhet samt upprätthålla och driva en ungdomsavdelning och dess utbildningsverksamhet.

Ungdomsavdelningen:    
     Ungdomsledare: Jan-Ole Haglund, Kvarnvägen 6, 68570 Larsmo, 040-7798514 jan-ole.haglund@multi.fi Larsmobrandmannaklubb@multi.fi
     Vice ungdomsledare; Johanna Enkvist, tfn 040 7451254
     Vice ungdomsledare; Tuomas Keränen, tfn 050 3027279

Näs Hem och Skola r.f. 

Kontakt: Lenita Benton, Bånholmsvägen 53, 68560 Eugmo, 050-5376251, nashemskola@gmail.com
Lärarrepresentant: Johanna Slussnäs, johanna.slussnas@edu.larsmo.fi
Verksamhet: Stöder och påverkar samarbetet mellan skolan, hemmen och samhället. Ordnar klubbverksamhet, ex. jumppaskoj för åk 1-2 och innebandyklubb för åk 3-6.

Risö Hem och Skola r.f.

Kontakt: Lena-Maria Lind, Björkgränden 6 bost 2, 68570 Larsmo, 050-5983146, lenalovescoffee@gmail.com
Webbinfo, www.riso.hemochskola.fi
Verksamhet: Stöder och påverkar samarbetet mellan skolan, hemmen och samhället. Underhåll av Risö el-ljusspår.
Kontaktperson för Risö motionsbana / belyst skidspår: Tommy Liljekvist, 050-5272664, Risövägen 124, 68570 Larsmo,
Lärarrepresentant: Johanna Nygård, 050-3789650

Hem och Skola föreningen Linken r.f. vid Cronhjelmskolan

Kontakt: Jaana Lindholm, Byvägen 180, 68555 Bosund, tel. 050-4115020, e-post: jaanamlindholm@gmail.com
Webbinfo, länk

Håll Skärgården Ren r.f.  / Larsmo                                                                                              

Kontakt: Johan Asplund, 050-5509852                                                                              
http://www.hallskargardenren.fi/

Skogsvårdsföreningen Österbotten / Larsmo

Kontakt: Johnny Fagerholm, Sonamov. 20, 68560 Eugmo, 020-4137923, 040 – 736 4547
johnny.fagerholm@svf.fi
http://www.skogsvardsforeningen.fi
Medlemmar: 275 medlemmar med skog i Larsmo
Verksamhet: Skogsvårdsarbeten, plantförsäljning, avverkning, värdering, stämpling och intressebevakning för skogsägarna.

Solstrand Hembygdsförening r.f.

Kontakt: Marlene Fagerholm, tel. 0503781344
Medlemmar: Föreningen har ej personliga medlemmar, enbart utsedda representanter i styrelsen 
från några lokala föreningar som nyttjar Solstrand.
Verksamhet: Förvaltar och upprätthåller föreningslokalen Solstrand.

Österbottens Svenska Producentförening, Larsmo Lokalavdelning r.f.

Kontakt: Karita Nynäs, Västerbyvägen 264, 68560 Eugmo, 050-3432915 http://osp.agrolink.net/lokalavdelningar.asp
Medlemmar: 150
Verksamhet: Tillvarata lantbrukets intressen, höst-och vårmöten, styrelsemöten.                                                                                                                             

Bevara Larsmo skärgårdsmiljö r.f. 

Kontakt: Per-Erik Höglund, 0440-268948, pelle.hoglund@luukku.com
Medlemmar: Ca 100
Verksamhet: Föreningens syfte är att bevara Larsmo skärgårdsmiljö.