Metsästys- ja kalastusseurat

Andelslaget Bosund Fiskehamn

Kontakt: Markus Svenlin, Byvägen 83, 68555 Bosund, 050-5261009
Medlemmar: ca. 20
Verksamhet: Fiske, fiskförädling, fiskförsäljning onsdagar och lördagar

Eugmo Fiskargille r.f.

Kontakt: Pär-Axel Sundberg, Kölvägen 18, 68555 Bosund, 050-3515242
Medlemmar: ca 100
Verksamhet: Fiskevård. http://www.ahven.net/svenska/index.php

Eugmo Jaktförening r.f.

Kontakt: Anders Grankulla,    tfn 040-1620281
Medlemmar: ca. 240
Verksamhet: Jakt- och viltvård, upprätthåller jaktarrendeavtal, deltar i SRVA, triangelinventeringar, övervakar att jaktregler följs,
tävlingar, upprätthåller jaktstuga.
http://www.pedersore-jvf.fi/jaktf%C3%B6reningar

Larsmo Bys Fiskargille

Kontakt: Roland Semskar, Bergvägen 13, 68580 Larsmo, 728 5260
Medlemmar: 57
Verksamhet: Sammanslutning av fiskare och fiskintresserade. Informerar om aktuella saker inom fisket.
Initiativ till fiskevård och förbättrande av fiskemöjligheter samt reproduktion. Fördelar sikfälleplatser enligt fiskelagets direktiv.
http://www.ahven.net/svenska/index.php

Larsmo Jaktförening r.f.

Kontakt: Åke Palmunen, Kackurvägen 228, 68570 Larsmo, 040-5251530, larsmojaktforening@outlook.com, ake.palmunen@multi.fi
Medlemmar: 220
Verksamhet: Jakt, viltvård, naturskyddsverksamhet, sportskytte, kennelverksamhet, kursverksamhet, älgjaktlag, föreningshus med kötthanteringsutrymme.
http://www.pedersore-jvf.fi/jaktf%C3%B6reningar

Norra svenska fiskeområdet r.f.    

Kontakt: Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, 68570 Larsmo, 728 1596, 050-3259134 Birthe@norrasvenska.fi http://www.norrasvenska.fi/  http://www.norrasvenska.fi/larsmosjon/                                                  
Medlemmar: 22 fiskelag och 4 fiskargillen i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Karleby och Kronoby                                                                                                                         
Verksamhet: Anordna enhetliga fiskeförhållanden på byavattenområdet.