Paikallishistoriallinen arkisto

Skrivbord med fotoram

Luodon paikallishistoriallinen arkisto aloitti toimintansa Larsmo Hembygdsföreningenin puitteissa 1980-luvun alussa nimellä Hembygdsarkivet. Vuonna 1985 otettiin käyttöön nimen nykyinen muoto. Muutama vuosi myöhemmin kunnan kulttuurilautakunta (nykyinen sivistyspalveluiden lautakunta) ryhtyi hoitamaan hallintoa. 

Sivistyslautakunta valitsee joka toimikaudeksi arkistoryhmän joka johtaa työtä arkistossa. Arkistoryhmän ensisijaisena tehtävänä paikallistasolla on  kerätä asiakirjoja yhdistysten, yritysten ja yksittäisten henkilöiden toiminnasta. Vastaanotettu materiaali järjestetään, rekisteröidään ja säilytetään turvallisella tavalla ja pidetään käytettävissä mahdollista tutkimusta ja muita tarkoituksia varten. Arkisto vastaanottaa materiaalia joko lahjoituksina tai tallentamista varten.

Arkistoryhmän toinen tärkeä tehtävä on harjoittaa paikallishistoriallista tutkimusta ja opastaa arkiston kokoelmista kiinnostuneita. Arkistossa on tänä päivänä mittava kokoelma materiaalia:

 • kulttuuriyhdistyksiltä  
 • taloudellisilta yhteisöiltä 
 • yrityksiltä
 • tilojen ja yksittäisten henkilöiden arkistoista
 • paikallisen tutkimuksen koosteita
 • huomattava kuvakokoelma henkilötietoineen,lehtileikekokelmia, karttoja ym.

Jatkuvaa tutkimus- ja dokumentointityötä tehdään:

 • muinaismuistojen rekisteröinti
 • maastamuutto- ja sukurekisteri 
 • yksittäisten henkilöiden elämänkuvauksia
 • Hannula-alueen historia
 • Västerby-alueen historia

Osa tutkimuskohteista on dokumentoitu myös kirjamuodossa. 2017 julkaistiin kirja ”s/s Equity salaisella tehtävällä Luodossa 1917” Larsmo Hembygdsföreningenin ja Luodon paikallishistoriallisen  kustantamon julakaisemana. Alkuperäiset käsikirjoitukset löytyvät arkistosta.

Käyntiosoite: (Sandlundenin vanhustenkeskus)
Fagernäsvägen 9
68570 Luoto
Puh. 7857271

sähköposti: lokalhistoriska.arkivet@larsmo.fi

Paikallishistoriallisen arkiston verkkosivut

Yhteystiedot:

Aineiston vastaanotto ja rekisteröinti:
Marlene Byggmästar
marlene.byggmastar(at)multi.fi
Puh. 040 7851420

Paikallishistoriallinen tutkimus:
Karl-Johan Fagerudd
karl-johan.fagerudd(at)multi.fi
Puh. 050 5581707

Sukututkimus:
Gun-May Öhman
gun-may.ohman(at)multi.fi
Puh. 050 4687675

Leif Grankulla
leif.grankulla(at)hotmail.com
Puh. 050 5446373