Lokalhistoriska arkivet

Skrivbord med fotoram

Lokalhistoriska arkivet i Larsmo påbörjade sin verksamhet inom Larsmo Hembygdsförening i början av 1980-talet under namnet Hembygdsarkivet. År 1985 antogs nuvarande benämning. Något år senare övertogs administrationen av kommunes kulturnämnd, senare nämnden för bildningstjänster.

En arkivgrupp är utsedd för arkivet och dess primära uppgift är att på lokalplanet insamla föreningars, företags och enskilda personers handlingar. Mottagna handlingar ordnas upp, registreras och bevaras på ett tryggt sätt och hålls tillgängliga för eventuell forskning och andra ändamål. Arkivet tar emot handlingar antingen som deponerat eller donerat material.

En annan viktig uppgift för arkivgruppen är att bedriva lokalhistorisk forskning och att vägleda dem som vill utnyttja arkivsamlingarna. Lokalhistoriska arkivet innehåller i dag ett omfattande arkivmaterial från:

– kulturföreningar
– ekonomiska sammanslutningar
– företag
– gårdsarkiv och enskilda personers arkiv
– den lokala forskningens sammanställningar
– en ansenlig bildsamling med tillhörande identifikationer, urklippssamlingar, kartor m.m.

Fortlöpande forsknings- och dokumentationsarbete pågår:

– registrering av fornminnen
– emigrant- och släktregistrering
– enskilda personers levnadsbeskrivningar
– Västerbyområdets historia

Hannula kronohemmans historia har färdigställts 2023. Kan lånas på biblioteket eller beställas direkt av Marlene Byggmästar.

Ett antal forskningsprojekt har dokumenterats i bokform. 2017 utkom boken ”s/s Equity på hemligt uppdrag till Larsmo 1917” som utgavs på Larsmo Hembygdsförenings och Larsmo lokalhistoriska arkivs förlag. Samtliga originalmanuskript finns i arkivet.


Besöksadress: (Sandlundens åldringscenter)
Fagernäsvägen 9
68570 LARSMO
Tel. 06 7857271

e-post: lokalhistoriska.arkivet(at)larsmo.fi

www.larsmolha.hembygd.fi

Lokalhistoriska arkivets webbplats

Kontaktuppgifter:

Materialmottagning och registrering
Marlene Byggmästar
marlene.byggmastar(at)multi.fi
Tel. 040 7851420

Lokalhistorisk forskning
Karl-Johan Fagerudd
karl-johan.fagerudd (at)multi.fi
Tel. 050 5581707 

Släktforskning
Gun-May Öhman
gun-may.ohman(at)multi.fi
Tel. 050 4687675

Leif Grankulla
leif.grankulla(at)hotmail.com
Tel. 050 5446373