Larsmoleden


Larsmoleden knyter ihop Holm, Eugmo och Bosund vandringsled. Längs med leden hittar du fina faktaskyltar om växter, djur och historiska platser.


Holm vandringsled

Startplatsen för Larsmoleden/Holm vandringsled är vid Larsmo idrottspark. Du kan parkera bilen på idrottsparkens parkering och vandringsleden startar på andra sidan väg 749, mittemot parkeringen.

Holm vandringsled har två olika sträckningar, så du kan välja att gå 8 eller 13 km.

Längs med Holm vandringsled finns två olika rastplatser, en invid Molnviken och en där vandringsleden går in på motionsspåret/skidspåret i idrottsparken.


Eugmo vandringsled

Startplatsen för Larsmoleden/Eugmo vandringsled är vid Näs skola. Parkering finns i anslutning till rinken, på en grusplan invid startplatsen.

Du kan välja att gå 9 eller 12 kilometer och längs med leden finns två rastplatser. Den ena finns i ganska nära anslutning till rastplatsen och barnleden så den sträckningen passar utmärkt för barnfamiljer.


Bosund vandringsled

I Bosund startar Larsmoleden/Bosund vandringsled vid skolan. Du kan parkera bilen på skolans parkering och leden startar bakom skolan.

Bosund vandringsled är 9 km lång. Längs leden finns 3 olika rastplatser. Rastplatsen vid Storträsket ligger i ganska nära anslutning till barnleden, som går från skidspåret/motionsspåret och en bit mot Storträsket.


Vid tiden för ledernas dragning har privata markägare upplåtit mark för enbart vandring.
Närings-, trafik- och miljöcentralen har den 26.4.2018 gett utlåtande om att friluftsleder är områden som tagits i särskilt bruk och på basis av detta kan de vara försedda med begränsningar som föranleds av friluftsledens definierade användningsändamål och syfte. De som upprätthåller friluftsleder har rätt att vid behov ex. förbjuda terrängcykling och med skyltar informera om detta förbud.