Erityislapset

Lapsilla, joilla on erityistarpeita, on mahdollisuus käydä Kirkkorannan koulua Pietarsaaressa. Kieleen, kommunikaatioon ja motoriikkaan liittyvää tukea annetaan erityisluokissa. Koulu tarjoaa opetusta erityisluokassa Pietarsaaren seudun 0.-9.-luokan oppilaille.

Lisätietoa antaa:

Malin Stenman

Kasvatuksen ja koulutuksen päällikkö

Kunnankanslia, Perusopetus, Varhaiskasvatus

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400