Vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä. Luodon kunnassa vuorohoitoa järjestetään Lingonskogenin päiväkodissa Holmissa.

Vuorohoidon tarpeesta on aina mainittava kun lapselle haetaan varhaiskasvatusta.

Kenellä on oikeus vuorohoitoon?

 • Ne lapset joiden hoitotarve perustuu molempien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön tai ammattiin opiskeluun liittyvään tarpeeseen.
 • Vuorohoitoa ei järjestetä henkilökohtaisista syistä, kurssitoiminnan, harrastuksen tai vastaavan syyn takia.

Koska ja miten varaan ajat etukäteen?

 • Ajat tulee varata Päikyn kautta 8 päivää ennen alkavaa viikkoa (Päikky lukitaan sunnuntaina ennen hoitotarvetta)
 • Varaus on tärkeä jotta päiväkodissa on riittävä henkilökuntamäärä, ja ruokatilaus on riittävä.
 • Myös vuorohoito on pedagogista toimintaa, ja on tärkeää että lasten ajat ovat tiedossa etukäteen, jotta toimintaa voidaan suunnitella.
 • Mikäli työajat muuttuvat on huoltajan aina tarkistettava päiväkodin kanssa onko hoitoaikojen muutos mahdollinen.

Jos unohdat varata hoitoajat?

 • Jos hoitoaikoja ei ole varattu ajoissa emme voi taata että vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan. Henkilökuntaa suunnitellaan varausten perusteella. Kiireellisissä tapauksissa hoidon järjestämisen vastuu on perheellä, mutta tarvittaessa päiväkodin/yksikön johtajan kanssa voi keskustella vaihtoehdoista.

Jos emme tarvitse vuorohoita vaikka varaus on tehty?

 • Jos lapsi sairastuu ja jää sen takia kotiin toivomme tästä ilmoituksen päiväkotiin heti.
 • Jos lapsi ei tarvitse vuorohoitoa, vaikka on varattu (joku muu hakee lapsen aikaisemmin), päiväkodin on saatava tieto etukäteen, mielellään muutama päivä ennen ajankohtaa.
 • Vuorohoitoon on joskus voitu varata henkilökuntaa vain yhden lapsen takia, ja jos lapsi ei tarvitse hoitoa henkilökunta on turhaan paikalla.
 • Jos huoltaja jää kotiin oman sairauden tai sairaan sisaruksen hoidon takia, lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen arkipäivisin (06.30-16.30) mutta ei vuorohoitoon, vaikka varaus olisi tehty etukäteen. Muutoksesta tulee ilmoittaa päiväkotiin mahdollisimman nopeasti. Vuorohoitoa järjestetään vain silloin kun ainoa tai molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelevat ammattiin.

Tanja Brännbacka

Esimies aamu- ja iltapäivätoiminta ja puistotoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, Varhaiskasvatus

tanja.brannbacka@larsmo.fi

044 72 17 661