Hinnasto

Hand som håller i telefon med en dator framför

Täydentävän varhaiskasvatuksen ennen ja/tai jälkeen esikoulun on ansiosidonnainen.

Perheen ansiotiedot ja tiedot perheen koosta on jätettävä viimeistään kun toiminta alkaa.

Korkein maksu on 295 € lasketaan seuraavasti:

Enintään 60 h/kk (viikossa 1-14 h)50% maksusta 295 €
Enintään 86 h/kk (viikossa 15-20 h)60% maksusta 295 €
Enintään 115 h/kk (viikossa 21-27 h)70% maksusta 295 €
Enintään 149 h/kk (per vecka 28-34 h)85% maksusta 295 €
150 h/kk tai enemmän (viikossa 35h -)100% maksusta 295 €

Mikäli esikoulua käyvä lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa koulun loma-aikana (joululoma, talviloma ja kesäloma) maksu peritään hoitotarpeen mukaan.

Lapsen tilapäisestä hoidosta peritään 9 €/päivä osapäivähoidosta ja 15 €/päivä kokopäivähoidosta.

Annette Mäenpää

Varhaiskasvatusyksikön ohjaaja

Perhepäivähoito, hakemukset, sijoutukset, maksut

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610

Britta Häggman

Palkkasihteeri

Varhaiskasvatus

britta.haggman@larsmo.fi

044 78 7 7236

06 785 7236