Hinnasto

Hand som håller i telefon med en dator framför

Täydentävän varhaiskasvatuksen ennen ja/tai jälkeen esikoulua on ansiosidonnainen ja noudattaa samoja periaatteita kuin varhaiskasvatuksen maksu. Lisätietoa tulorajoista ja maksuista löydät täältä.

Perheen ansiotiedot ja tiedot perheen koosta on jätettävä viimeistään kun toiminta alkaa.

Korkein maksu on 295 € lasketaan seuraavasti:

Enintään 60 h/kk (viikossa 1-14 h)50% maksusta 295 €
Enintään 86 h/kk (viikossa 15-20 h)60% maksusta 295 €
Enintään 115 h/kk (viikossa 21-27 h)70% maksusta 295 €
Enintään 149 h/kk (per vecka 28-34 h)85% maksusta 295 €
150 h/kk tai enemmän (viikossa 35h -)100% maksusta 295 €

Mikäli esikoulua käyvä lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa koulun loma-aikana (joululoma, talviloma ja kesäloma) maksu peritään hoitotarpeen mukaan.

Lapsen tilapäisestä hoidosta peritään 9 €/päivä osapäivähoidosta ja 15 €/päivä kokopäivähoidosta.

Annette Mäenpää

Palveluohjaaja

Kunnankanslia, Palveluohjaaja, Perhepäivähoito, hakemukset, sijoutukset, maksut

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610

Britta Häggman

Palkkasihteeri

Henkilöstöhallinto, Kunnankanslia, Varhaiskasvatus

britta.haggman@larsmo.fi

044 78 7 7236

06 785 7236