Esikoulu

flera par händer som håller i varandra

Luodon kunta tarjoaa lakisääteistä ja maksutonta ruotsinkielistä esikouluopetusta kaikille lapsille vuotta ennen koulunalkua.

Suomenkielistä esikouluopetusta tarjotaan Pietarsaaressa.

Esikoulussa halutaan erityisesti painottaa leikin merkitystä oppimisessa. Esikoulun tavoitteena on vahvistaa lapsen elämänhallintakykyä.

Esikouluopetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Lapsi kehittää kykyään ajatella ja oppia kannustavassa ympäristössä. Luovaa ajattelua ja hyvää yhteistyökykyä korostetaan kuten myös vastuuta huolehtia itsestään, toisista ja yhteisestä ympäristöstä. Esikoulu tarjoaa kannustavia oppimiskokemuksia.

Oppimiskokonaisuudet ja ulkona oppiminen ovat tärkeitä osia esikoulutoiminnassa. Esikoulussa otettiin käyttöön uusi oppimissuunntelma 1.8.2020.