Nuorisovaltuusto

Haluatko olla mukana vaikuttamassa?

Nuorena voit vaikuttaa monella eri tavalla; koulu- ja oppilasneuvostossa, nuorisoneuvostossa tai ottamalla suoraan yhteyttä virkamiehiin ja valtuutettuihin, osallistumalla vaaleihin, poliittisten ryhmien toiminnan kautta, ottamalla yhteyttä hyvinvointipalveluita järjestävään toimeen, toimimalla ohjaajana jne.

Nuorisoneuvosto

Kaikissa kunnissa on oltava nuorisoneuvosto tai nuorisovaltuusto. Luodon kunnassa on viidestä jäsenestä koostuva nuorisoneuvosto, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kunnanhallitus nimeää nuorisoneuvoston jäsenet nuorten esityksen perusteella. Nuorisoneuvoston jäsenten on oltava iältään vähintään 14-vuotiaita.

Nuorisoneuvosto toimikautena 8/2021 – 5/2023:

  • Maja Söderlund, puheenjohtaja (varapuheenjohtaja Robin Haglund)
  • Lukas Kanckos (varajäsen Semina Kozic)
  • Emma Haglund (varajäsen Maja Fältros)
  • Lilja Benton (varajäsen Minea Cantell)
  • Astrid Penttilä (varajäsen Vanessa Hästbacka)

Nuorisoneuvoston ohjaajana toimii hyvinvointipalvelujen johtaja Caroline Smedberg.

Nuorisoneuvosto toimii nuorten edunvalvojana ja on mukana järjestämässä tapahtumia nuorille.

Caroline Smedberg

Hyvinvointipalveluiden johtaja

Hyvinvointipalvelut, Kunnankanslia

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230